Utbildning

KVs konstskola 1981/82
Capellagården, textil 1983/84
Stenebyskolan, metallslöjd vt 1987
Högskolan för Design och konst, Bilderböcker för barn ht 2013
Akademin Valand, Romanen i världen vt 2015
Om den vilda naturen har jag lärt mig i Fältbiologerna och av pappa.
Om trädgården har jag lärt mig genom erfarenhet och av mamma och pappa.
Skriva lärde jag mig på universitetet, medan jag tog en filosofie magisterexamen i historia/litteratur/humanekologi.
Om barn lär jag mig av mina vänner på förskola/skola.
Rita och måla har jag lärt mig för att det är roligt.
Jag är medlem i Sveriges Författarförbund, Författarcentrum väst, Illustratörcentrum och Svenska tecknare.